poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Odpowiedź na interpelację.

W dniu dzisiejszym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Częstochowa , została umieszczona odpowiedź na interpelację radnego p. Marcina Marandy w sprawie godła RP, o której wspomniałem i zamieściłem w poprzednim poście.

Oczywiście jestem z niej w pełni zadowolony, i cieszę się, że działania zostały już podjęte.
Pozostaje tylko czekać na uwidocznienie tych działań, o czym na pewno poinformuję na blogu.

Dlatego zachęcam jeszcze raz, do podjęcia podobnych działań u siebie - w swoim otoczeniu, w swoim mieście, szkole czy innej instytucji.

Da się? DA! :)

_________________________________________________________________________________
Częstochowa, dnia 16.04.2012r.
NA.0003.925.2012


Pan
Marcin Maranda
Radny Miasta Częstochowy

Dotyczy: wizerunku godła Rzeczpospolitej Polskiej w pomieszczeniach samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta Częstochowy oraz Urzędu Miasta Częstochowy

Szanowny Panie Radny,

     Uprzejmie dziękuję za zwrócenie uwagi na zaistniałe w różnego rodzaju jednostkach miejskich zjawisko braku dostosowania godła RP do określonego prawem wzoru.
     Z informacji, przekazanej przez Wydział Kultury, Promocji i Sportu wynika, że godła państwowe eksponowane w podległych Wydziałowi jednostkach są zgodne z wzorem ustawowym. Jedynie w części placówek bibliotecznych w Bibliotece Publicznej im. dr. W.Biegańskiego znajdują się godła nie odpowiadające wymogom ustawy. Dyrekcja Biblioteki zobowiązała się do ich sukcesywnej wymiany w miarę posiadanych środków.
     Z kolei Wydział Edukacji pismem z dnia 10 kwietnia br. zobligował dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa do dokonania weryfikacji w tym zakresie i ewentualne podjęcie działań zmierzających do umieszczenia godła zgodnego z ustawowym wzorem. Ponadto zwrócono uwagę dyrektorów jednostek na fakt, że godło, jako symbol narodowy, powinno być umieszczone w sposób oraz w miejscu zapewniającym mu należną cześć i szacunek.
     W sali 108 w Urzędzie Miasta Częstochowy zlecono dokonanie wymiany zamieszczonego wcześniej godła, co zostanie zrealizowane w najbliższych dniach.
     Jednocześnie informuję, że do pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Częstochowy rozesłane zostanie pismo obligujące do dokonania kontroli związanej z ekspozycją godła.

Dyrektor
Generalny Urzędu
(-) Paweł Klimek

poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Początek. O sprawie.

Witajcie. Tekst może i nieco długi , ale wart uwagi.
Sprawa jak dla mnie poważna.

     Chciałbym zarazić Was - drodzy internauci - pewnym tematem, który podjąłem w swoim mieście – w Częstochowie.

   Czy w obecnych czasach Polska i polskość jest w jakimś stopniu zagrożona, pozostawiam Waszej ocenie.
   Nie mniej jednak ważnym elementem naszej narodowej tożsamości są symbole, czyli godło, barwy ( flaga ) i hymn.
   Ja poprzez swoje doświadczenia i obserwacje skupiłem uwagę na godle.      Godło to to symbol jedności i spójności państwa. Dlatego nie powinien on różnić się od ustawowego, tradycyjnego wzoru. Realia są inne…

   Wszystko zaczęło się całkiem nie dawno, bo jesienią zeszłego roku.
Poczuwając się do większego zainteresowania losem mojego miasta - Częstochowy, po dostaniu się do Rady Dzielnicy Śródmieście, poszedłem na Sesję Rady Miasta.
   Sesja jak sesja. Ten ma rację - wszyscy pozostali racji nie mają. Tamci robią wszystko dobrze, a Ci źle. Taki parlament w wersji demo. 

    Moja uwaga została skupiona na godle 

    Coś z nim było nie tak, jakiś taki... Po prostu coś jest nie tak.
TARCZA! Przecież tarcza godła inny ma kształt. Ale skoro taka wisi, to pewnie taka też być może.
   Nie byłbym sobą gdybym tego w domu nie sprawdził.

   Efektem moich internetowych poszukiwań było zwyczajne zdziwienie, że godło w tak ważnym miejskim miejscu, jest niezgodne z ustawowym wzorem.
Cóż, zdarza się najlepszym.   Wkrótce , w innej Sali w tym samym urzędzie, będąc na zebraniu Rady Dzielnicy Śródmieście, której jestem członkiem, znów „zerknąłem” na godło.

    I znów sytuacja podobna, choć godło jeszcze inne.
O ile tarczę herbową w godle na Sali Sesyjnej można było nazwać ( hiszpańska ), tak ten dziwny twór pozostawał bez nazwy.   Przeszukując Internet , zauważyłem kolejne godło, w tym samym częstochowskim Urzędzie Miejskim – tu pewnie zaskoczeni nie jesteście – w jeszcze innym kształcie tarczy i innych skrzydłach orłaTrzeba było zacząć działać.
    Zgłębiając temat  pod względem prawnym, sam sporządziłem pismo do prezydenta miasta, w którym poinformowałem o obecnym stanie, nie zgodnym z ustawą, prosząc o jednocześnie o kontrolę innych miejsc, podległych Urzędowi, bowiem jest wielce prawdopodobne, że w wielu innych miejscach sytuacja ma miejsce ( niestety się nie myliłem, ale o tym za chwilę ).


Poinformowałem też o sprawie lokalne media, które sprawą się zajęły.
- portal wczestochowie.pl 

Z jednej strony, sprawę zbagatelizowano ( wypowiedź rzecznika ) , a z drugiej, okazało się że godło w jednej z sal , zostało właśnie zmienione na właściwe.
Pierwszy, mały, ale SUKCES!

- Lokalna Telewizja Orion 
(w reportażu drobny błąd, orzeł został wymieniony na prawidłowy w sali 118, a ten pokazany w materiale - nie, i wciąż czeka na zmianę )
   TV Orion
    Efektem jest na Sali sesyjnej godło zgodne z ustawą. oraz w jednej z sal wymienionych w piśmie do prezydenta.
Cóż, bez mediów prawdopodobnie, prędzej zbankrutowałbym na papierze użytym do pism w tej sprawie, niż godła byłyby takie jak ustawa przewiduje…

    Łapiąc bakcyla i podejrzewając nieprawidłowości w innych miejscach, doszedłem do tego, że nieustawowe godła, jak również zaniedbane i źle eksponowane znajdują się w szkołach.
W tym… godła z doklejonymi koronami!


To znaczy że symbolizowały Polską Rzeczpospolitą Ludową, a kawałek złotego papieru w kształcie korony, przekształciło je w symbol Rzeczpospolitej Polskiej!Ot tak.
  Tego było za wiele!.


   Tym razem zwróciłem się o pomoc do pana Marcina Marandy, jednego z częstochowskich radnych.
   Złożył on interpelacje ( <-- KLIK ) w której zawnioskował o kontrolę we wszystkich podległych magistratowi miejscach.
   To że padnie odpowiedź na tą interpelacje, jest pewne, ale czy do tej kontroli dojdzie? Czy magistratowi zależy na pielęgnowaniu i szanowaniu polskiego godła w mieście? Pozostaje czekać.


W latach 2003 - 2004, Naczelna Izba Kontroli, przeprowadziła inspekcję tyczącą Używania symboli państwowych w kilku jednostkach administracji publicznej, jednak przyniosła one oczekiwane skutki tylko w miejscach jej przeprowadzenia.
Wypracowała jednak Dobre Praktyki obejmujące używania symboli państwowych… które mam nadzieję przydadzą się i Wam. 

Poniżej link:
(wspomniane Dobre Praktyki znajduja się w załączniku nr. 7 /str. 53 / )

Informacja o wynikach kontroli używania symboli państwowych przez organy administracji publicznejOtóż…


    Mając na uwadze niedawne ogólnonarodowe poruszenie w sprawie „orzełka” na koszulkach reprezentacyjnych i coraz częstsze jednoczenie się pod znakiem różnych ważnych idei, proponuję i zachęcam, abyście również Wy - drodzy internauci, w swoim otoczeniu, w swoich miastach, szkołach, urzędach zwrócili uwagę na godło narodowe.
   Nawiążcie współpracę z Waszymi przedstawicielami - radnymi, czy z organizacjami i stowarzyszeniami w Waszym mieście. Działajcie.
   Póki nikt nie będzie reagował, sprawa będzie niezauważalna i bagatelizowana! Razem możemy to zmienić!

Sprawa jest prosta.

Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, oraz o pieczęciach państwowych, w załączniku nr 1 ( <-- KLIK ) , jasno przedstawia jaki jest wizerunek godła.
Wszelkie nieścisłości, zmiany artystyczne – są niedopuszczalne!
Godła wypłowiałe, uszkodzone itp. Itd. – są niedopuszczalne!
Godła niegodnie eksponowane, zasłonięte, powieszone byle gdzie i byle jak – są niedopuszczalne!
Godła PRL z doklejoną koroną – oczywiście, są niedopuszczalne! ( wręcz skandaliczne )


 Równie ważną sprawą jest to, że w obowiązującym prawie nie istnieje obowiązek, aby godła i flagi sprzedawane na rynku posiadały certyfikat zgodności z wymogami ustawowymi, co powoduje że takie „godła” można zakupić.
Warto o tym pamiętać, tym bardziej że już niedługo Euro 2012 . I gadżetów narodowych pojawi się wiele…